♥ TAAT SETIA RAJA DAN RAKYAT ♥Taat Setia Raja dan Rakyat

Analisis
ü  Mempunyai 5 rangkap
ü  2 baris 1 rangkap
ü  4-5 patah perkataan
ü  8-11 suku kata 1 baris
ü  Rima akhir a,a,a,a
ü  Terdapat jeda
ü  Puisi jenis terikat

Tema : Kerjasama antara rakyat dan raja

Maksud Setiap Ayat
Rangkap 1 : Kerjasama antara raja & menteri akan membawa kepada Negara yang aman
Rangkap 2 : Kesetiaan kepada raja dapat membawa kepada kemudahan aktiviti yang dijalankan
Rangkap 3 : Raja yang bersikap adil membolehkan raja mendapat dorongan daripada rakyat dengan ikhlas
Rangkap 4 : Orang berilmu perlu dikasihi untuk mendapat rahmat
Rangkap 5 : Orang pandai perlu dihormati agar kita dapat memanfaatkan ilmunya untuk mengetahui baik & buruk

Persoalan
Rangkap 1 : Kerjasama antara raja dan menteri untuk mendapatkan kedamaian
Rangkap 2 : Ketaatan yang boleh membawa kepada kelancaran aktiviti yang dijalankan
Rangkap 3 : Raja yang bersikap adil
Rangkap 4 : Kasih kan orang berilmu akan memperolehi rahmat
Rangkap 5 : Hormat akan orang yang pandai
Nilai Estetika
Peribahasa
-   Seperti kebun berpagarkan duri
Inversi
-   Betul hati kepada raja
-   Tanda rahmat atas dirimu
Bahasa Arab
-   Inayat
Hiperbola
-   Hukum adil atas rakyat
Metafora
-   Betul hati kepada raja
Anafora
-   Tanda-tanda
Aliterasi
-   Pengulangan vokal ‘a’ 6 kali
-   Raja bermuafakat dengan menteri
Asonansi
-   Pengulangan konsonen ‘n’ 3 kali
-   Hormat akan orang pandai

Fungsi
-   Memberi nasihat
-   Pengajaran
-   Kawalan social
-   Mendidik
-   Alat hiburan

Nilai Masyarakat
-   Hormat menghormati
-   Tolong menolong
-   Kasih saying
-   Bekerjasama

TERIMA KASIH JEMPUT KOMEN :)

 
This blog is proudly powered by Blogger.com | Edit by inikisahtia.com