TEROMBA ADAT
Teromba Adat

Analisis
-   Mempunyai 8 rangkap
-   2 baris 1 rangkap
-   3-4 patah perkataan 1 baris
-   Rima akhir a,b,a,b
-   Tidak terikat

Tema : Mengisahkan tentang penggunaan adat

Maksud Setiap Rangkap
Rangkap 1 : Adat tidak boleh dibawa mati
Rangkap 2 : Adat yang dipakai walaupun baru berasaskan adat lama
Rangkap 3 : Adat yang baik dipakai, adat yang buruk dielakkan
Rangkap 4 : Susah dan senang bersama-sama
Rangkap 5 : Mencari peluang di tempat lain
Rangkap 6 : Perbazaan adat perpatih dan temenggung
Rangkap 7 : Perbezaan tatacara hidup
Rangkap 8 : Adat adalah berdasarkan kitab Allah

Persoalan
Rangkap 1 : Adat yang diamalkan tidak dibawa mati
Rangkap 2 : Adat lama yang dilupakan
Rangkap 3 : Adat yang baik sentiasa diikuti
Rangkap 4 : Sama-sama berada dalam kesusahan
Rangkap 5 : Hati tidak tetap
Rangkap 6 : Perbazaan adat
Rangkap 7 : Perbezaan tatasusila
Rangkap 8 : Adat berasaskan kitab Allah

Nilai Estetika
-   Hiperbola
Hidup dikandung adat,
Mati dikandung tanah.
Adat bersendi hukum
-   Inversi
Adat dipakai baru
-   Personafikasi
Lembaga berlingkungan
-   Aliterasi
Pengulangan vocal ‘e’ 3 kali
Ke laut adat Temenggung
-   Asonansi
Pengulangan konsonen ‘d’ 2 kali
Adat bersendi hukum


TERIMA KASIH JEMPUT KOMEN :)

 
This blog is proudly powered by Blogger.com | Edit by inikisahtia.com